Glemt detaljer?

MEDLEMSSKAB OG REGLER

Vi beder dig om at følge husets regler - det vil være med til at værne om den gode stemning og sikre optimale træningsoplevelser for alle.

Ophold i centret

Ophold i træningsarealerne er kun tilladt for medlemmer. Gæster bedes opholde sig i vores område ved receptionen eller cafeområdet på 1. sal.

Du skal altid registrere dig i kundecomputeren, inden du påbegynder din træning. Vi forventer en positiv omgangstone med respekt for hinanden.

Aldersgrænsen for at benytte vores styrketræningsfaciliteter er 15 år. Medlemmer på 15 – 18 år skal have forælder/værges underskrift i forbindelse med indmeldelsen.
Børn under 15 år må kun opholde sig i centeret sammen med en person over 18 år.

Mad må kun nydes i cafeområdet på 1. sal.

Du skal være iført træningstøj og af hensyn til hygiejne og sikkerhed skaldu bruge indendørs- og rent fodtøj.

Vores udstyr skal behandles med respekt og må kun benyttes til de øvelser, de er beregnet til.

Holder du pause ved en maskine, så tilbyd gerne en anden at træne i pausen. Så opstår der ikke så meget ventetid ved maskinerne.

Maskinerne skal rengøres efter brug.

Husk at rydde op efter endt træning. Alle håndvægte, stænger, greb, bælter, skiver osv. skal sættes på plads.

Tøm altid dit skab efter træning. Aflåste skabe tømmes hver aften inden lukketid. Alle glemte ejendele opbevares og kan afhentes i receptionen indenfor 14 dage.

Børn til træning

Børn må gerne opholde sig i centret, men af sikkerhedshensyn må de ikke opholde sig i træningsområder eller holdsale. De må gerne være i cafeområdet eller legehjørnet. Ophold i børne- og cafeområdet er uden opsyn og sker på eget ansvar.

Vores medlemmer må gerne medbringe en baby i lift eller autostol - husk blot at vise hensyn til de øvrige medlemmer.

Børn og unge under 15 år har af sikkerhedsmæssige årsager ikke adgang til styrketræningsområdet.

Personlige oplysninger

Husk altid at oplyse os om ændringer i personlige oplysninger som eks. adresseskift, nyt telefonnummer, ny mailadresse, ændrede konto- og bankoplysninger eller nyt betalingskort.
Disse oplysninger er med til at sikre, at dit medlemsskab kører gnidningsfrit for både dig og Time2fitness.

Dit medlemskort

Dit medlemskort er personligt og må ikke bruges af andre.
Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal dette straks meddeles Time2fitness, som udfærdiger et nyt mod betaling af gebyr.

Medlemskortet skal medbringes hver gang og bruges til at få adgang til vores træningsfaciliteter.
Misbrug/udlån af medlemskort vil medføre øjeblikkelig bortvisning og et gebyr på kr. 500,- samt en politianmeldelse.

Adgang til centret

På visse tidspunkter af dagen vil centret være ubemandet.

Når du kommer på ubemandende tidspunkter, sidder der en kortlæser udenfor døren. Kør kortet igennem, så døren kan åbnes.

Der er kameraovervågning i hele centret, så du kan trygt træne i centret, også når det er ubemandet.

Husk at jeres medlemskort er personligt og selvfølgelig ikke må udleveres til andre. I tilfælde af misbrug er det øjeblikkelig bortvisning, og der bliver foretaget en politianmeldelse.

Regler for Holdtræning & Bike

Når man er tilmeldt et hold, SKAL man tjekke ind før timen starter. Er man ikke mødt op i holdsalen eller sidder man ikke på cyklen, når timen starter, mister man retten til den bookede cykel og pladsen kan være gået til en anden. 

Er man forhindret SKAL man framelde sig holdet senest 4 timer før opstart. Glemmer men dette, får man en bøde på kr. 25,- 

Berosættelse

PBS-medlemsskaber kan sættes i bero 1 gang årligt, dog min. 1 måned og max. 3 måneder.
Efter beroperioden igangsættes medlemsskabet automatisk.

Time2fitness sender ikke servicemail til medlemmet, når beroperioden udløber. Der skal forinden medlemsskabet sættes i bero udfyldes en blanket i centret, som skal gemmes, da dette er dokumentation for beroperioden.
Der vil blive opkrævet et gebyr for beroperioden.

Øvrige medlemsskaber kan ikke sættes i bero.

Bliver et medlem skadet eller syg i længere tid, kan medlemsskabet dog sættes i bero mod forevisning af lægeerklæring.

Udfærdigelse af lægeerklæring betales af medlemmet og gælder med op til 7 dages tilbagevirkende kraft. Ved udstationering kan medlemsskabet sættes i bero i 1 til 6 måneder mod forevisning af dokumentation for fraflytning. Varsling af beroperiode skal ske mindst 14 hverdage før den 1., hvor beroperioden skal træde i kraft. For at sætte medlemsskabet i bero skal du henvende dig i centret.
Man sørger selv for at afmelde evt. tilmeldte hold, som strækker sig ind i den ønskede beroperiode.
Ønsker man at begynde tidligere en aftalt, kan dette ske uden yderligere omkostninger.

Opsigelse

Som medlem af Time2fitness kan du opsige dit medlemsskab.
Opsigelse af medlemsskab skal ske i receptionens åbningstider. Blanket kan udfyldes og medbringes i receptionen.
De gældende opsigelsesregler er som oplyst i indmeldelseskontrakten den løbende måned + 1 måned regnet fra dato for modtagelse af opsigelse.
Afmeldingen af PBS-aftalen sker automatisk. Der kan trænes i hele opsigelsesperioden.
Når opsigelsen er registreret, modtager du en kvittering for opsigelsen. Kvitteringen er kun gyldig med Time2fitness stempel.
Kvitteringen er dit bevis på, at udmeldelsen er foretaget, derfor er det vigtigt, at denne gemmes.

Forsikring

Er man så uheldig, at man kommer til skade i centret, skal man kontakte sit ulykkesforsikringsselskab.
Time2fitness kan ikke drages til ansvar, og vi opfordrer derfor vores medlemmer til at tjekke deres forsikringer.

Mobil/Musik

Hvis du ønsker at høre anden musik end den, der spilles i centret, skal der benyttes høretelefoner.
Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme andre medlemmer i centret uden medlemmets samtykke.

Doping

T2F er med i anti doping Danmark ADD. Doping accepteres ikke. Såfremt et medlem bliver testet positiv vil dette straks medføre bortvisning fra Time2fitness.

Læs mere om ADD:  https://www.antidoping.dk/doping/samarbejde_med_fitnesscentre/medlemsbetingelser_centre_med_individuel_addaftale

Adfærd

Vi forbeholder os retten til at afvise/opsige medlemmer, hvis adfærd/fremtræden kan virke stødende/skræmmende på vores øvrige medlemmer. Fravigelser fra ovenstående vil medføre en advarsel. Gentagne advarsler vil medføre bortvisning og udelukkelse i op til 2 år. Nægter medlemmet at følge en ansats anvisning vil dette medføre øjeblikkelig bortvisning og udelukkelse i 2 år.
Vi beder dig om at respektere husets regler.

TOP